O nás

Profil investiční společnosti

Winstor investiční společnost a.s. se soustředí na obhospodařování fondů kvalifikovaných investorů, poskytování služeb pro investiční fondy a na poradenství v oblasti fondů kvalifikovaných investorů a kolektivního investování.

Činnost Winstor investiční společnosti a.s. se řídí především zákonem č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech účinným od 19. srpna 2013, v aktuálním znění, a dalšími právními předpisy.

Jako licencovaná investiční společnost působí Winstor investiční společnost a.s. na základě Rozhodnutí ČNB Čj.: 2019/068651/CNB/570.

O nás

Proč spolupracovat s námi?

Investorům hledajícím zhodnocení finančních prostředků naše fondy kvalifikovaných investorů umožňují efektivně a jednoduše investovat do portfolia jinak velmi obtížně dostupných investičních příležitostí. Pro investiční fondy poskytujeme špičkové specializované služby v oblastech obhospodařování a administrace investičních fondů.

Pro fyzické a právnické osoby hledající efektivní způsob řízení portfolia svých aktiv provádíme analýzy ekonomické výhodnosti založení fondu kvalifikovaných investorů, zakládání fondů kvalifikovaných investorů, jejich strukturování a následně i jejich obhospodařování a administraci.


O nás

Tým

Winstor investiční společnost a.s. disponuje týmem profesionálů s bohatými zkušenostmi z investičního bankovnictví, private equity, správy majetku, kolektivního investování, finančního řízení a v neposlední řadě řízení rizik.

Díky našim zkušenostem, jedinečnému know-how a šíři kontaktů jsme schopni nacházet investiční příležitosti s nadprůměrným zhodnocením, efektivně provádět obhospodařování a administraci investičních fondů a zároveň poskytovat špičkové specializované poradenské služby v oblasti fondů kvalifikovaných investorů.

Rostislav Plíva

Předseda představenstva

Rostislav Plíva vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze se zaměřením na Peněžní ekonomii a bankovnictví a Fakultu sociálně ekonomickou na UJEP. Během studia v zahraničí se věnoval oboru Hospodářské dějiny. Od roku 2007 přednáší na VŠE v Praze předměty z oblastí kapitálových trhů, měnové politiky a bankovnictví, ve kterém získal doktorát. Svou pracovní kariéru zahájil v roce 2007 v risk managementu KBC Securities v oddělení pro tržní a kreditní rizika kapitálového trhu. Následně začal pracovat ve společnosti Patria Finance, kde prošel všemi úrovněmi makléřské pozice a v roce 2010 byl v Patrii jmenován Ředitelem obchodování s cennými papíry. Od roku 2014 byl zodpovědný za obchod a obchodní rozvoj skupiny Patria. V roce 2017 založil holdingovou společnost Winstor Capital a.s. a následně v roce 2019 Winstor investiční společnost a.s., ve které je předsedou představenstva.

Martin Oliva

Místopředseda představenstva

Martin Oliva absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze se specializací na Bankovnictví a pojišťovnictví a Oceňování podniku a jeho majetku. V roce 2011 začal pracovat ve společnosti Patria Finance, kde na pozicích makléře a následně proprietary tradera získal bohaté zkušenosti se správou aktiv a obchodováním na vlastní účet. Po více než 7 letech Patrii opouštěl z pozice Head of Business Design, ve které vedl tým zodpovědný za vývoj nových produktů a služeb, projektový management, business development, optimalizaci interních procesů a tvorbu strategie Patrie. V roce 2018 se stal partnerem v holdingové společnosti Winstor Capital a.s. a následně v roce 2019 členem představenstva Winstor investiční společnosti a.s. zodpovědným za obhospodařování majetku.

Kateřina Hejzlarová

Místopředsedkyně představenstva

Kateřina Hejzlarová (Sládková) na Vysoké škole ekonomické v Praze vystudovala obor Účetnictví a finanční řízení podniku. V prvních letech své kariéry působila ve společnosti Patria Finance na pozici vedoucí klientského oddělení. Od poloviny roku 2014 byla ve skupině Patria zodpovědná za řízení oddělení financí a později i oddělení lidských zdrojů. Od roku 2015 byla zároveň členkou představenstva Patria Corporate Finance. Ve Winstor investiční společnosti a.s. působí od roku 2019 a je zodpovědná za administraci investičních fondů.

Karolína Klapalová

Člen představenstva

Karolína Klapalová je absolventkou Fakulty stavební Českého vysokého učení technického v Praze. V roce 2011 začala pracovat ve společnosti Chenen, ve které v pozici projektového manažera získala široké zkušenosti s řízením developerských projektů, správou nemovitostí a s provozem a řízením nemovitostních fondů kvalifikovaných investorů. Do týmu Winstoru se připojila v prosinci 2019 jako portfolio manažerka zodpovědná za správu nemovitostních fondů. Od května 2020 je zároveň členkou představenstva Winstor investiční společnosti a.s. zodpovědnou za obhospodařování nemovitého majetku.

Martin Trpák

Člen představenstva

Martin Trpák absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze se specializací na Národní hospodářství a Finance. Již během studia začal pracovat ve společnosti Clearstream Operations Pragues s.r.o. ve skupině Deutsche Börse, kde získal obsáhlé zkušenosti v oblasti custody a clearingu cenných papírů. V roce 2019 nastoupil na pozici Reconciliations officera, kde prohloubil své znalosti v oblasti fungování mezinárodního depozitáře investičních fondů. Do společnosti Winstor investiční společnost a.s. nastoupil v roce 2020 jako Fond manažer. Od roku 2021 je členem představenstva zodpovědným za obhospodařování majetku.

O nás

Informační povinnost

Výroční zprávy

Výroční zpráva za rok 2020
Výroční zpráva za rok 2019

O nás

Kariéra ve Winstoru

Máte zájem o finanční a kapitálové trhy a kolektivní investování? Zajímá Vás problematika fondů kvalifikovaných investorů? Chcete pracovat v mladé a dynamické společnosti působící v atraktivním sektoru, ve které práce všechny skutečně baví?

Pokud na výše uvedené otázky odpovídáte ano, tak nás kontaktujte, možná máme zajímavou pracovní příležitost i pro Vás.

V současné době hledáme nové kolegyně či kolegy na následující pozice:

Vedoucí klientského oddělení
Junior pracovník administrace
Senior účetní


Máte zájem o více informací o investiční společnosti?

Kontaktujte nás

Adresa

Winstor investiční společnost a.s.

Růžová 948/14, 110 00 Praha 1
 

IČO: 083 15 868

Telefon

(+420) 212 249 649

Odesláním formuláře udělujete souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů a berete na vědomí zásady zpracování osobních údajů.