O nás

Profil investiční společnosti

Winstor investiční společnost a.s. se soustředí na obhospodařování fondů kvalifikovaných investorů, poskytování služeb pro investiční fondy a na poradenství v oblasti fondů kvalifikovaných investorů a kolektivního investování.

Činnost Winstor investiční společnosti a.s. se řídí především zákonem č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech účinným od 19. srpna 2013, v aktuálním znění, a dalšími právními předpisy.

Jako licencovaná investiční společnost působí Winstor investiční společnost a.s. na základě Rozhodnutí ČNB Čj.: 2019/068651/CNB/570.

O nás

Proč spolupracovat s námi?

Investorům hledajícím zhodnocení finančních prostředků naše fondy kvalifikovaných investorů umožňují efektivně a jednoduše investovat do portfolia jinak velmi obtížně dostupných investičních příležitostí. Pro investiční fondy poskytujeme špičkové specializované služby v oblastech obhospodařování a administrace investičních fondů.

Pro fyzické a právnické osoby hledající efektivní způsob řízení portfolia svých aktiv provádíme analýzy ekonomické výhodnosti založení fondu kvalifikovaných investorů, zakládání fondů kvalifikovaných investorů, jejich strukturování a následně i jejich obhospodařování a administraci.


O nás

Tým

Winstor investiční společnost a.s. disponuje týmem profesionálů s bohatými zkušenostmi z investičního bankovnictví, private equity, správy majetku, kolektivního investování, finančního řízení a v neposlední řadě řízení rizik.

Díky našim zkušenostem, jedinečnému know-how a šíři kontaktů jsme schopni nacházet investiční příležitosti s nadprůměrným zhodnocením, efektivně provádět obhospodařování a administraci investičních fondů a zároveň poskytovat špičkové specializované poradenské služby v oblasti fondů kvalifikovaných investorů.

Rostislav Plíva

Předseda představenstva

Rostislav Plíva vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze se zaměřením na Peněžní ekonomii a bankovnictví a Fakultu sociálně ekonomickou na UJEP. Během studia v zahraničí se věnoval oboru Hospodářské dějiny. Od roku 2007 přednáší na VŠE v Praze předměty z oblastí kapitálových trhů, měnové politiky a bankovnictví, ve kterém získal doktorát. Svou pracovní kariéru zahájil v roce 2007 v risk managementu KBC Securities v oddělení pro tržní a kreditní rizika kapitálového trhu. Následně začal pracovat ve společnosti Patria Finance, kde prošel všemi úrovněmi makléřské pozice a v roce 2010 byl v Patrii jmenován Ředitelem obchodování s cennými papíry. Od roku 2014 byl zodpovědný za obchod a obchodní rozvoj skupiny Patria. V roce 2017 založil holdingovou společnost Winstor Capital a.s. a následně v roce 2019 Winstor investiční společnost a.s., ve které je předsedou představenstva.

Martin Oliva

Místopředseda představenstva

Martin Oliva absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze se specializací na Bankovnictví a pojišťovnictví a Oceňování podniku a jeho majetku. V roce 2011 začal pracovat ve společnosti Patria Finance, kde na pozicích makléře a následně proprietary tradera získal bohaté zkušenosti se správou aktiv a obchodováním na vlastní účet. Po více než 7 letech Patrii opouštěl z pozice Head of Business Design, ve které vedl tým zodpovědný za vývoj nových produktů a služeb, projektový management, business development, optimalizaci interních procesů a tvorbu strategie Patrie. V roce 2018 se stal partnerem v holdingové společnosti Winstor Capital a.s. a následně v roce 2019 členem představenstva Winstor investiční společnosti a.s. zodpovědným za obhospodařování majetku.

Kateřina Hejzlarová

Ředitelka administrace

Kateřina Hejzlarová (Sládková) na Vysoké škole ekonomické v Praze vystudovala obor Účetnictví a finanční řízení podniku. V prvních letech své kariéry působila ve společnosti Patria Finance na pozici vedoucí klientského oddělení. Od poloviny roku 2014 byla ve skupině Patria zodpovědná za řízení oddělení financí a později i oddělení lidských zdrojů. Od roku 2015 byla zároveň členkou představenstva Patria Corporate Finance. Ve Winstor investiční společnosti a.s. působí od roku 2019 a je zodpovědná za administraci investičních fondů.

Karolína Klapalová

Člen představenstva

Karolína Klapalová je absolventkou Fakulty stavební Českého vysokého učení technického v Praze. V roce 2011 začala pracovat ve společnosti Chenen, ve které v pozici projektového manažera získala široké zkušenosti s řízením developerských projektů, správou nemovitostí a s provozem a řízením nemovitostních fondů kvalifikovaných investorů. Do týmu Winstoru se připojila v prosinci 2019 jako portfolio manažerka zodpovědná za správu nemovitostních fondů. Od května 2020 je zároveň členkou představenstva Winstor investiční společnosti a.s. zodpovědnou za obhospodařování nemovitého majetku.

O nás

Informační povinnost

Výroční zprávy

Výroční zpráva za rok 2020
Výroční zpráva za rok 2019

O nás

Kariéra ve Winstoru

Máte zájem o finanční a kapitálové trhy a kolektivní investování? Zajímá Vás problematika fondů kvalifikovaných investorů? Chcete pracovat v mladé a dynamické společnosti působící v atraktivním sektoru, ve které práce všechny skutečně baví?

Pokud na výše uvedené otázky odpovídáte ano, tak nás kontaktujte, možná máme zajímavou pracovní příležitost i pro Vás.

V současné době hledáme nové kolegyně či kolegy na následující pozice:

Vedoucí administrace
Fond manažer


Máte zájem o více informací o investiční společnosti?

Kontaktujte nás

Adresa

Winstor investiční společnost a.s.

Růžová 948/14, 110 00 Praha 1
 

IČO: 083 15 868

Telefon

(+420) 212 249 649

Odesláním formuláře udělujete souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů a berete na vědomí zásady zpracování osobních údajů.