Oznámení

Veřejná výzva k úpisu investičních akcií fondu Verdi SICAV a.s.

01. 07. 2022, 10:00, Winstor investiční společnost a.s.

Winstor investiční společnost a.s. zahájila úpis investičních akcií Verdi podfond farem, podfondu fondu kvalifikovaných investorů Verdi SICAV a.s.

Více informací naleznete zde:

https://www.winstor.cz/dokumenty/24/V%C3%BDzva_k_%C3%BApisu_investi%C4%8Dn%C3%ADch_akci%C3%AD_Verdi_podfond_farem.pdf


Máte zájem o více informací?

Kontaktujte nás

Adresa

Winstor investiční společnost a.s.

Růžová 948/14, 110 00 Praha 1
 

IČO: 083 15 868

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze Oddíl B, vložka 24543

Telefon

(+420) 212 249 649

Odesláním formuláře udělujete souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů a berete na vědomí zásady zpracování osobních údajů.