Oznámení

Veřejná výzva k úpisu investičních akcií fondu EVROPA Investiční Fond SICAV a.s.

01. 06. 2021, 10:00, Winstor investiční společnost a.s.

Winstor investiční společnost a.s. zahájila úpis investičních akcií EVROPA private equity podfond, podfondu fondu kvalifikovaných investorů EVROPA Investiční Fond SICAV a.s.

Více informací naleznete zde: 
https://www.winstor.cz/dokumenty/V%C3%BDzva_k_%C3%BApisu_investi%C4%8Dn%C3%ADch_akci%C3%AD_EVROPA_private_equity_podfond.pdf


Máte zájem o více informací?

Kontaktujte nás

Adresa

Winstor investiční společnost a.s.

Růžová 948/14, 110 00 Praha 1
 

IČO: 083 15 868

Telefon

(+420) 212 249 649

Odesláním formuláře udělujete souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů a berete na vědomí zásady zpracování osobních údajů.