Investiční fond

Evermore Capital - podfond ARISTOCRAT

Fond založen

05/2022

Výkonnost

-

Cena

1,0000 CZK

Minimální investice

1 mil. CZK

Fond a jeho investiční strategie

Investičním cílem podfondu ARISTOCRAT je překonávat ve střednědobém horizontu alespoň jeden z hlavních amerických indexů, tedy S&P 500 nebo Dow Jones.

Pro dosažení tohoto cíle fond používá vlastní analytický nástroj kombinující přístupy fundamentální, technické a behaviorální analýzy, které považuje za rovnocenné, přičemž používá vlastní matematické modely monitorující změny chování na akciovém trhu. Fond investuje výhradně na vyspělých kapitálových trzích v Evropě a USA. Investice v cizích měnách zajišťuje proti pohybu dané měny vůči české koruně. Zakládající partneři jsou dodnes zodpovědní za každodenní řízení fondu a za správu majetku klientů.

Jak mohu do fondu investovat?

Investice do Fondu je určena výhradně osobám splňující definici kvalifikovaného investora dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech a je tedy zapotřebí investovat alespoň ekvivalent 125.000 EUR, příp. 1.000.000 CZK jestliže se administrátor fondu důvodně domnívá, že tato investice odpovídá finančnímu zázemí, investičním cílům a odborným znalostem a zkušenostem v oblasti investic investující osoby.

Následně investor se zájmem o investici vyplní u administrátora fondu, kterým je Winstor investiční společnost a.s. následující dokumenty:

  • Rámcovou smlouvu o vydávání a odkupování podílových listů
  • Prohlášení kvalifikovaného investora
  • Investiční dotazník
Základní informace o fondu
Název fondu a podfondu Evermore Capital Management a.s., SICAV
ISIN CZ0008048493
Obhospodařovatel fondu samosprávný fond
Administrátor fondu Winstor investiční společnost a.s.
Depozitář fondu CYRRUS, a.s.
Auditor fondu Deloitte Audit s.r.o.
Ocenění fondu -
Typ fondu Podfond investičního fondu kvalifikovaných investorů ve formě akciové společnosti s proměnným základním kapitálem
Zaměření fondu Akciový fond
Bankovní účet fondu 777838777 / 5500
Měna fondu
Datum založení podfondu 06. 05. 2022
Minimální výše první investice 1.000.000 Kč
Podoba investiční akcie zaknihovaný cenný papír
Vstupní poplatek (přirážka) max. 3 %
Výkonnostní poplatek 20 % z výkonnosti podfondu
Výstupní poplatek (srážka) Neuplatní se
Doporučený investiční horizont 5 let
Frekvence obchodování měsíčně
Frekvence oceňování měsíčně
Regulátor Česká národní banka
Právní a účetní řád Česká republika
Zdanění fondu 5 % ze zisku
Dokumenty

KID - Sdělení klíčových informací - Investiční akcie
Stanovy Evermore Capital Management a.s., SICAV
Výzva k úpisu investičních akcií
Statut Evermore Capital Management a.s., SICAV

Informační povinnost

Máte zájem o více informací o investování?

Kontaktujte nás

Adresa

Winstor investiční společnost a.s.

Růžová 948/14, 110 00 Praha 1
 

IČO: 083 15 868

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze Oddíl B, vložka 24543

Telefon

(+420) 212 249 649

Odesláním formuláře udělujete souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů a berete na vědomí zásady zpracování osobních údajů.