Investiční fond

Pro arte Podfond 

Fond založen

07/2012

Výkonnost

4,94 % p.a.

Cena

Investiční akcie B 145,50 CZK (31.03.2022)

Minimální investice

125 tis. EUR

Fond a jeho investiční strategie

Investičním cílem Podfondu je setrvalé zhodnocování prostředků vložených investory do Podfondu, a to zejména na základě investic do uměleckých děl jakožto do aktiva dlouhodobě zachovávajícího svou hodnotu s tím, že výnosy investic budou převážně opatřovány prodejem uměleckých děl. Část takových zisků plynoucích z portfolia bude také v souladu s investičním cílem Podfondu.

Jak mohu do fondu investovat?

Investice do Fondu je určena výhradně osobám splňující definici kvalifikovaného investora dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech a je tedy zapotřebí investovat alespoň ekvivalent 125.000 EUR, jestliže se administrátor fondu důvodně domnívá, že tato investice odpovídá finančnímu zázemí, investičním cílům a odborným znalostem a zkušenostem v oblasti investic investující osoby.

Základní informace o fondu
Název fondu a podfondu Pro arte, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., Podfond Pro arte
ISIN CZ0008044674 pro Investiční akcií třídy B
Obhospodařovatel fondu samosprávný fond
Administrátor fondu Winstor investiční společnost a.s.
Depozitář fondu Česká spořitelna a.s.
Auditor fondu AUDIT ONE s.r.o.
Ocenění fondu -
Typ fondu Podfond investičního fondu kvalifikovaných investorů ve formě akciové společnosti s proměnným základním kapitálem
Zaměření fondu Umělecká díla
Bankovní účet fonduNezveřejňuje se
Měna fondu CZK
Datum založení podfondu 01. 08. 2018
Minimální výše první investice Ekvivalent 125.000 EUR
Podoba investiční akcie Zaknihovaný cenný papír, listinný cenný papír
Vstupní poplatek (přirážka) 0 %
Výkonnostní poplatek není
Výstupní poplatek (srážka) 0 % při odkupu po 5 letech; 5 % při odkupu v období od 3 do 5 let; 10 % při odkupu v období prvních 3 let
Doporučený investiční horizont 10 let
Frekvence obchodování Kvartálně
Frekvence oceňování Ročně
Regulátor Česká národní banka
Právní a účetní řád Česká republika
Zdanění fondu 5 % ze zisku
Dokumenty

Stanovy Pro arte, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
KID - Sdělení klíčových informací - Investiční akcie třídy A v CZK
KID - Sdělení klíčových informací - Investiční akcie třídy B v CZK
Statut Pro arte, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
Statut Podfond Pro arte

Informační povinnost
Obchodní firma - Pro arte, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
Datum zápisu do Obchodního rejstříku - 30. července 2012
Spisová značka - B 18380 vedená u Městského soudu v Praze
Sídlo - Tržiště 366/13, Malá Strana, 118 00 Praha 1
IČO - 242 47 464
Zapisovaný základní kapitál - 1.000.000,- Kč

Výroční zpráva 2020
Pololetní zpráva 2021 H1
Seznam členů výboru pro audit
Výroční zpráva 2021 – formát XHTML
Výroční zpráva 2021 – formát PDF (neoficiální verze)


Máte zájem o více informací o investování?

Kontaktujte nás

Adresa

Winstor investiční společnost a.s.

Růžová 948/14, 110 00 Praha 1
 

IČO: 083 15 868

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze Oddíl B, vložka 24543

Telefon

(+420) 212 249 649

Odesláním formuláře udělujete souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů a berete na vědomí zásady zpracování osobních údajů.