Investiční fond

ARETE INDUSTRIAL SICAV a.s.

Fond založen

03/2019

Výkonnost

-

Cena

-

Minimální investice

50 tis. EUR

Fond a jeho investiční strategie

Fond se zaměřuje výhradně na investice do kvalitních výrobních a logistických nemovitostí se stabilním výnosem a doplňuje je o novou vlastní výstavbu pro zvýšení celkového výnosu. Vlastněné nemovitosti stabilně spravuje a rozvíjí s cílem udržitelně zvyšovat jejich výnos. Hlavním investičním regionem fondu jsou ČR a SR, doplněné o střední Evropu. Fond otevřen pouze kvalifikovaným investorům. Doporučený investiční horizont 6 let od úpisu.

Jak mohu do fondu investovat?

Investice do Fondu je určena výhradně osobám splňující definici kvalifikovaného investora dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, je zapotřebí investovat alespoň 50.000 EUR, jestliže se administrátor fondu důvodně domnívá, že tato investice odpovídá finančnímu zázemí, investičním cílům a odborným znalostem a zkušenostem v oblasti investic investující osoby.

Základní informace o fondu
Název fondu ARETE INDUSTRIAL SICAV a.s.
ISINNezveřejňuje se
Obhospodařovatel fondu Winstor investiční společnost a.s.
Administrátor fondu Winstor investiční společnost a.s.
Depozitář fondu Komerční banka a.s.
Auditor fondu KPMG audit a.s.
Ocenění fondu -
Typ fondu Fond je fondem kvalifikovaných investorů ve formě akciové společnosti s proměnným základním kapitálem
Zaměření fondu Výrobní a logistické nemovitosti
Bankovní účet fonduNezveřejňuje se
Měna fonduEUR
Datum založení fondu 27. března 2019
Minimální výše první investice 50.000 EUR
Forma investiční akcie zaknihovaný cenný papír
Vstupní poplatek (přirážka) Nezveřejňuje se
Výkonnostní poplatek Nezveřejňuje se
Výstupní poplatek (srážka) Nezveřejňuje se
Doporučený investiční horizont 6 let
Frekvence obchodování Měsíčně
Frekvence oceňování Kvartálně
Regulátor Česká národní banka
Právní a účetní řád Česká republika
Zdanění fondu 5 % ze zisku
Dokumenty

Stanovy ARETE INDUSTRIAL SICAV a.s.
KID - Sdělení klíčových informací - Investiční akcie B
KID - Sdělení klíčových informací - Investiční akcie C
KID - Sdělení klíčových informací - Investiční akcie D
KID - Sdělení klíčových informací - Investiční akcie C - Slovenština
KID - Sdělení klíčových informací - Investiční akcie E - Slovenština

Informační povinnost

Pozvánka na valnou hromadu konanou dne 26. 11. 2021
Informácie pre investorov


Máte zájem o více informací o investování?

Kontaktujte nás

Adresa

Winstor investiční společnost a.s.

Růžová 948/14, 110 00 Praha 1
 

IČO: 083 15 868

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze Oddíl B, vložka 24543

Telefon

(+420) 212 249 649

Odesláním formuláře udělujete souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů a berete na vědomí zásady zpracování osobních údajů.