Investiční fond

Algorithmic Hi-Tech Podfond

Fond založen

07/2021

Výkonnost

-18,25 %

Cena

0,8174 CZK  (30.04.2022)

Minimální investice

1 mil. CZK

Fond a jeho investiční strategie

Investičním cílem Podfondu je v dlouhodobém horizontu dosažení kladného zhodnocení svěřených finančních prostředků při jakémkoli vývoji finančních trhů.

Investiční strategií pro dosažení investičního cíle jsou zejména přímé nebo nepřímé investice do cenných papírů fondů kolektivního investování přijatých k obchodování na regulovaných trzích, tzv. ETFs („Exchange Traded Funds“), obchodovaných zejména na regulovaných trzích v USA a Evropě, s podporou jedinečného řídícího algoritmu.

Jak mohu do fondu investovat?

Investice do Fondu je určena výhradně osobám splňující definici kvalifikovaného investora dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech a je tedy zapotřebí investovat alespoň ekvivalent 125.000 EUR, příp. 1.000.000 CZK jestliže se administrátor fondu důvodně domnívá, že tato investice odpovídá finančnímu zázemí, investičním cílům a odborným znalostem a zkušenostem v oblasti investic investující osoby.

Následně investor se zájmem o investici vyplní u administrátora fondu, kterým je Winstor investiční společnost a.s. následující dokumenty:

  • Smlouvu o vydávání a odkupování investičních akcií
  • Prohlášení kvalifikovaného investora
  • Investiční dotazník
Základní informace o fondu
Název fondu a podfondu Algorithmic SICAV a.s., Algorithmic Hi-Tech Podfond
ISIN CZ0008046653 pro Investiční akcie třídy A, CZ0008046679 pro Investiční akcií třídy Z
Obhospodařovatel fondu Winstor investiční společnost a.s.
Administrátor fondu Winstor investiční společnost a.s.
Depozitář fonduCYRRUS, a.s.
Auditor fondu ETI s.r.o.
Ocenění fondu -
Typ fondu Podfond investičního fondu kvalifikovaných investorů ve formě akciové společnosti s proměnným základním kapitálem
Zaměření fondu Akciový fond
Bankovní účet fondu 217586743/0300
Měna fondu CZK
Datum založení
podfondu
22. 07. 2021
Minimální výše první investice 1.000.000 CZK při splnění zákonných podmínek
Podoba investiční akcie Zaknihovaný cenný papír 
Poplatek za obhospodařování a  administraci 90.000 Kč měsíčně plus 0,10 % p.a. celkového majetku Podfondu převyšujícího 0,5 mld. Kč.
Vstupní poplatek (přirážka) max. 3 %
Výkonnostní poplatek Neuplatní se
Výstupní poplatek (srážka) Neuplatní se
Doporučený investiční horizont 5 let
Frekvence obchodování Měsíčně
Frekvence oceňování Měsíčně
Regulátor Česká národní banka
Právní a účetní řád Česká republika
Zdanění fondu 5 % ze zisku
Dokumenty

Stanovy Algorithmic SICAV a.s.
KID - Sdělení klíčových informací - Investiční akcie třídy A v Kč
Výzva k úpisu investičních akcií
Statut Algorithmic SICAV a.s.
Statut Algorithmic Hi-Tech Podfond

Informační povinnost

Máte zájem o více informací o investování?

Kontaktujte nás

Adresa

Winstor investiční společnost a.s.

Růžová 948/14, 110 00 Praha 1
 

IČO: 083 15 868

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze Oddíl B, vložka 24543

Telefon

(+420) 212 249 649

Odesláním formuláře udělujete souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů a berete na vědomí zásady zpracování osobních údajů.