Investiční fond

FQI TRUST podfond CinzovniDomy

Fond založen

1/2017

Výkonnost

Prioritní 5,96 % p.a.    Prémiové  2,91 % p.a.

Cena

PIA 12.414 CZK (30.11.2020)   PRIA 12.610 CZK (30.11.2020)

Minimální investice

1 mil. CZK

Fond a jeho investiční strategie

Investičním cílem Fondu je setrvalé zhodnocování prostředků vložených investory, a to zejména ve formě přímých či nepřímých investic do nemovitostí, bytových jednotek a nebytových prostor včetně výstavby nových a rekonstrukce stávajících nemovitostí, bytových jednotek a nebytových prostor, účastí v nemovitostních a jiných společnostech, družstvech, cenných papírů, pohledávek, poskytování úvěrů a zápůjček a jiných doplňkových aktiv s předpokládaným nadstandardním výnosem a rizikem v rámci Evropské unie.

Jak mohu do fondu investovat?

Investice do Fondu je určena výhradně osobám splňující definici kvalifikovaného investora dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech a je tedy zapotřebí investovat alespoň ekvivalent 125.000 EUR, příp. 1.000.000 Kč jestliže se administrátor fondu důvodně domnívá, že tato investice odpovídá finančnímu zázemí, investičním cílům a odborným znalostem a zkušenostem v oblasti investic investující osoby.

Následně investor se zájmem o investici vyplní u administrátora fondu, kterým je Winstor investiční společnost a.s. následující dokumenty:

  • Smlouva o vydávání a odkupování investičních akcií
  • Prohlášení kvalifikovaného investora
  • Investiční dotazník
Základní informace o fondu
Název fondu FQI TRUST investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., FQI TRUST podfond CinzovniDomy
ISIN CZ0008042405 pro Prioritní investiční akcie, Prémiové investiční akcie a Výkonnostní investiční akcie nemají ISIN přidělen
Obhospodařovatel fondu Winstor investiční společnost a.s.
Administrátor fondu Winstor investiční společnost a.s.
Depozitář fondu Československá obchodní banka, a.s.
Auditor fondu NEXIA AP a.s.
Ocenění fondu Grant Thornton Valuations, a.s.
Typ fondu podfond investičního fondu kvalifikovaných investorů ve formě akciové společnosti s proměnným základním kapitálem
Zaměření fondu nemovitosti
Bankovní účet fondu 266189533 / 0300
Měna fondu CZK
Datum založení podfondu 13. ledna 2017
Minimální výše první investice 1.000.000 CZK při splnění zákonných podmínek
Forma cenného papíru zaknihovaný cenný papír
Poplatek za správu viz prosím statut podfondu
Vstupní poplatek (přirážka) max. 2 %
Výkonnostní poplatek neuplatní se
Výstupní poplatek (srážka) neuplatní se
Doporučený investiční horizont 5 let
Frekvence obchodování měsíčně; vždy k poslednímu dni měsíce
Frekvence oceňování ročně; vždy k 31. prosinci daného roku
Regulátor Česká národní banka
Právní a účetní řád Česká republika
Zdanění fondu 5 % ze zisku
Dokumenty

Stanovy FQI TRUST investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
Statut FQI TRUST investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
Statut FQI TRUST podfond CinzovniDomy
KID - Sdělení klíčových informací - Prioritní investiční akcie

Informační povinnost
Obchodní firma - FQI TRUST investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
Datum zápisu do Obchodního rejstříku - 26. června 2015
Spisová značka - B 20773 vedená u Městského soudu v Praze
Sídlo - Elišky Krásnohorské 10/2, Josefov, 110 00 Praha 1
IČO - 042 03 241
Zapisovaný základní kapitál - 100.000,- Kč

Výroční zpráva 2015
Výroční zpráva 2016
Výroční zpráva 2017
Výroční zpráva 2018
Pololetní zpráva 2019 H1
Výroční zpráva fondu 2019
Výroční zpráva podfondu 2019
Seznam členů výboru pro audit
Zápis rozhodnutí orgánu společnosti – 1. května 2020
Zápis rozhodnutí orgánu společnosti – 22. června 2020
Pololetní zpráva 2020 H1
Zápis rozhodnutí orgánu společnosti – 5. října 2020
Výroční zpráva podfondu 2019 - Doplnění
Zápis rozhodnutí orgánu společnosti – 13. ledna 2021


Máte zájem o více informací o investování?

Kontaktujte nás

Adresa

Winstor investiční společnost a.s.

Růžová 948/14, 110 00 Praha 1
 

IČO: 083 15 868

Telefon

(+420) 212 249 649

Odesláním formuláře udělujete souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů a berete na vědomí zásady zpracování osobních údajů.