Investiční fondy

Obhospodařované fondy

Prostřednictvím námi obhospodařovaných fondů kvalifikovaných investorů můžete překonat vzdálenost mezi veřejnými a privátními investicemi a dosáhnout na příležitosti, které jsou obvykle vyhrazeny pouze pro vyvolené.

Investiční zaměření námi obhospodařovaných fondů sahá od investic do standardních investičních nástrojů, přes private equity až po investice do alternativních aktiv.

Investiční fondy

Proč investovat s námi?

Spravujeme investiční fondy, které pokrývají širokou paletu tříd aktiv. Díky širokým znalostem a dlouholetým zkušenostem nejen z finančního trhu se nám daří nacházet mimořádné investiční příležitosti.

  • Máme unikátní zkušenosti s investicemi do nejrůznějších tříd aktiv
  • Vždy spolupracujeme s experty na daná odvětví investic
  • Našim cílem jsou nadstandardní výnosy při zachování rozumné míry rizika
  • Naše investice jsou transparentní a nákladově velmi efektivní
  • Aktiva fondu jsou vždy pod kontrolou depozitářské banky, nad investiční společností vykonává dohled ČNB
Investice

Fondy připravené k investování


Investiční fondy

Jak mohu investovat?

Pro investování do námi obhospodařovaných či administrovaných fondů kvalifikovaných investorů je nutné s Winstor investiční společností a.s. uzavřít Rámcovou smlouvu o vydávání a odkupování podílových listů, příp. s konkrétním fondem uzavřít Smlouvu o vydávání a odkupování investičních akcií. Následně investor se zájmem o investici vyplní Investiční dotazník a Prohlášení kvalifikovaného investora. Kompletní smluvní dokumentaci naleznete v sekci Dokumenty.

Upozorňujeme investory, že investice do našich fondů je určena výhradně osobám splňující definici kvalifikovaného investora dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech a je tedy zapotřebí investovat alespoň ekvivalent 125.000 EUR, příp. 1.000.000 CZK jestliže se administrátor fondu důvodně domnívá, že tato investice odpovídá finančnímu zázemí, investičním cílům a odborným znalostem a zkušenostem v oblasti investic investující osob.


Investiční fondy

Portfolio fondů

Veřejné fondy

V současné době Winstor investiční společnost a.s. umožňuje investovat do následujících fondů kvalifikovaných investorů:

Název fondu Typ fondu AUM Měna fondu Zaměření fondu
EVROPA realitní a investiční podfond SICAV 111 mio. CZK CZK EVROPA realitní a investiční podfond investuje zejména do nemovitostí, majetkových účastí v nemovitostních společnostech, realizací developerských projektů a finanční prostředky zhodnocuje také prostřednictvím poskytování dluhového financování nemovitostním společnostem.
CB Property Investors Podfond SICAV - EUR CB Property Investors Podfond se zaměřuje především na logistické nemovitosti, retailové parky a rezidenční projekty, ale i další zajímavé příležitosti s očekávaným investičním výnosem přesahujícím tržní standard. 
J&T Thein podfond Digital SICAV 192 mio. CZK CZK, EUR J&T Thein podfond Digital investuje zejména do majetkových účastí ve společnostech působících v sektorech informačních a telekomunikačních technologií především v regionu Evropy.
FQI TRUST podfond CinzovniDomy SICAV 1.062 mld. CZK CZK FQI TRUST podfond CinzovniDomy se zaměřuje na investice do nemovitostí a nemovitostních společnost. Dlouholeté zkušenosti z realitního trhu a špičkový track-record jsou zárukou nadprůměrných výsledků.
Vala Fintech I Podfond SICAV - CZK, EUR Cílem Vala Fintech I Podfondu je dosažení zhodnocení svěřených finančních prostředků prostřednictvím investic do různorodých investičních příležitostí z oblasti fintech společností.
Privátní fondy

Pro informace o privátních fondech se prosím přihlaste zde.


Máte zájem o více informací o investičních fondech?

Kontaktujte nás

Adresa

Winstor investiční společnost a.s.

Růžová 948/14, 110 00 Praha 1
 

IČO: 083 15 868

Telefon

(+420) 212 249 649

Odesláním formuláře udělujete souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů a berete na vědomí zásady zpracování osobních údajů.