Investice

Fondy připravené k investování


Investiční fondy

Jak mohu investovat?

Pro investování do námi obhospodařovaných či administrovaných fondů kvalifikovaných investorů je nutné s Winstor investiční společností a.s. uzavřít Rámcovou smlouvu o vydávání a odkupování podílových listů, příp. s konkrétním fondem uzavřít Smlouvu o vydávání a odkupování investičních akcií. Následně investor se zájmem o investici vyplní Investiční dotazník a Prohlášení kvalifikovaného investora. Kompletní smluvní dokumentaci naleznete v sekci Dokumenty.

Upozorňujeme investory, že investice do našich fondů je určena výhradně osobám splňující definici kvalifikovaného investora dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech a je tedy zapotřebí investovat alespoň ekvivalent 125.000 EUR, příp. 1.000.000 CZK jestliže se administrátor fondu důvodně domnívá, že tato investice odpovídá finančnímu zázemí, investičním cílům a odborným znalostem a zkušenostem v oblasti investic investující osob.


Investiční fondy

Portfolio fondů

Veřejné fondy

V současné době Winstor investiční společnost a.s. umožňuje investovat do následujících fondů kvalifikovaných investorů:

Název fondu Typ fondu AUM Měna fondu Zaměření fondu
EVROPA realitní a investiční podfond SICAV 111 mio. CZK CZK EVROPA realitní a investiční podfond investuje zejména do nemovitostí, majetkových účastí v nemovitostních společnostech, realizací developerských projektů a finanční prostředky zhodnocuje také prostřednictvím poskytování dluhového financování nemovitostním společnostem.
J&T Thein podfond Digital SICAV 344 mio. CZK CZK, EUR J&T Thein podfond Digital investuje zejména do majetkových účastí ve společnostech působících v sektorech informačních a telekomunikačních technologií především v regionu Evropy.
FQI TRUST podfond CinzovniDomy SICAV 1.070 mld. CZK CZK FQI TRUST podfond CinzovniDomy se zaměřuje na investice do nemovitostí a nemovitostních společnost. Dlouholeté zkušenosti z realitního trhu a špičkový track-record jsou zárukou nadprůměrných výsledků.
CB Property Investors Podfond SICAV - EUR CB Property Investors Podfond se zaměřuje především na logistické nemovitosti, retailové parky a rezidenční projekty, ale i další zajímavé příležitosti s očekávaným investičním výnosem přesahujícím tržní standard. 
Privátní fondy

Pro informace o privátních fondech se prosím přihlaste zde.


Máte zájem o více informací o investičních fondech?

Kontaktujte nás

Adresa

Winstor investiční společnost a.s.

Růžová 948/14, 110 00 Praha 1
 

IČO: 083 15 868

Telefon

(+420) 212 249 649

Odesláním formuláře udělujete souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů a berete na vědomí zásady zpracování osobních údajů.