Investice

Fondy připravené k investování


Investiční fondy

Jak mohu investovat?

Pro investování do námi obhospodařovaných či administrovaných fondů kvalifikovaných investorů je nutné s Winstor investiční společností a.s. uzavřít Rámcovou smlouvu o vydávání a odkupování podílových listů, příp. s konkrétním fondem uzavřít Smlouvu o vydávání a odkupování investičních akcií. Následně investor se zájmem o investici vyplní Investiční dotazník a Prohlášení kvalifikovaného investora. Kompletní smluvní dokumentaci naleznete v sekci Dokumenty.

Upozorňujeme investory, že investice do našich fondů je určena výhradně osobám splňující definici kvalifikovaného investora dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech a je tedy zapotřebí investovat alespoň ekvivalent 125.000 EUR, příp. 1.000.000 CZK jestliže se administrátor fondu důvodně domnívá, že tato investice odpovídá finančnímu zázemí, investičním cílům a odborným znalostem a zkušenostem v oblasti investic investující osob.


Investiční fondy

Portfolio fondů

Veřejné fondy

V současné době Winstor investiční společnost a.s. umožňuje investovat do následujících fondů kvalifikovaných investorů:

Název fondu Zaměření fondu
Algorithmic Hi-Tech Podfond Algorithmic Hi-Tech Podfond je zaměřen na přímé a nepřímé investice do cenných papírů fondů kolektivního investování přijatých k obchodování na regulovaných trzích ("ETFs") na základě jedinečného řídícího algoritmu
ARETE INDUSTRIAL SICAV a.s. ARETE INDUSTRIAL SICAV a.s. se zaměřuje na investice do výnosových nemovitostí typu logistických a průmyslových areálů v regionu střední a východní Evropy. Hlavním zdrojem výnosu Fondu je nájemné a růst hodnoty pořízených nemovitostí v čase. Nemovitosti jsou pořizovány s využitím úvěrového financování.
CB Property Investors Podfond CB Property Investors Podfond se zaměřuje především na logistické nemovitosti, retailové parky a rezidenční projekty, ale i další zajímavé příležitosti s očekávaným investičním výnosem přesahujícím tržní standard. 
EVROPA realitní a investiční podfond EVROPA realitní a investiční podfond investuje zejména do nemovitostí, majetkových účastí v nemovitostních společnostech, realizací developerských projektů a finanční prostředky zhodnocuje také prostřednictvím poskytování dluhového financování nemovitostním společnostem.
Pro arte Podfond  Podfond Pro arte je zaměřen na  zhodnocování prostředků vložených akcionáři fondu, a to zejména na základě investic do uměleckých děl, jakožto do aktiva dlouhodobě zachovávajícího svou hodnotu s tím, že výnosy investic budou převážně opatřovány prodejem uměleckých děl z portfolia. 
RESIDENTO SICAV, a.s. RESIDENTO SICAV, a.s. se zaměřuje na zhodnocení vkladů investorů prostřednictvím investic do nemovitostí, bytových jednotek, nebytových prostor a výstavbou nových nájemních nemovitostí v rámci České republiky. S ohledem na dosažení investičního cíle mohou marginální podíl aktiv Fondu tvořit investice do doplňkových aktiv s předpokládaným nadstandardním výnosem či poskytování půjček a úvěrů.
Thein podfond Industry Thein podfond Industry investuje zejména do majetkových účastí ve společnostech působících v sektorech lehkého průmyslu, strojírenství a průmyslové digitalizace zejména v regionu Evropy
Privátní fondy

Pro informace o privátních fondech se prosím přihlaste zde.


Máte zájem o více informací o investičních fondech?

Kontaktujte nás

Adresa

Winstor investiční společnost a.s.

Růžová 948/14, 110 00 Praha 1
 

IČO: 083 15 868

Telefon

(+420) 212 249 649

Odesláním formuláře udělujete souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů a berete na vědomí zásady zpracování osobních údajů.