Informace o nastavení cookies

Na tomto webu používáme cookies. Cookies nám pomáhají ukládat vaše preference a nastavení, analyzovat návštěvnost stránek, a personalizovat obsah webu a reklam. Příjmutí cookies lze kdykoliv odvolat jejich smazáním.

Investice

Fondy připravené k investování

Investiční fondy

Jak mohu investovat?

Pro investování do námi obhospodařovaných či administrovaných fondů kvalifikovaných investorů je nutné s Winstor investiční společností a.s. uzavřít Rámcovou smlouvu o vydávání a odkupování podílových listů, příp. s konkrétním fondem uzavřít Smlouvu o vydávání a odkupování investičních akcií. Následně investor se zájmem o investici vyplní Investiční dotazník a Prohlášení kvalifikovaného investora. Kompletní smluvní dokumentaci naleznete v sekci Dokumenty.

Upozorňujeme investory, že investice do našich fondů je určena výhradně osobám splňující definici kvalifikovaného investora dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech a je tedy zapotřebí investovat alespoň ekvivalent 125.000 EUR, příp. 1.000.000 CZK jestliže se administrátor fondu důvodně domnívá, že tato investice odpovídá finančnímu zázemí, investičním cílům a odborným znalostem a zkušenostem v oblasti investic investující osob.

Investiční fondy

Portfolio fondů

Veřejné fondy

V současné době Winstor investiční společnost a.s. umožňuje investovat do následujících fondů kvalifikovaných investorů:

Název fondu Zaměření fondu
ARETE INDUSTRIAL SICAV a.s. Fond se zaměřuje výhradně na investice do kvalitních výrobních a logistických nemovitostí se stabilním výnosem a doplňuje je o novou vlastní výstavbu pro zvýšení celkového výnosu. Vlastněné nemovitosti stabilně spravuje a rozvíjí s cílem udržitelně zvyšovat jejich výnos. Hlavním investičním regionem fondu jsou ČR a SR, doplněné o střední Evropu. Fond je otevřen pouze kvalifikovaným investorům. Doporučený investiční horizont je 6 let od úpisu.
CB Property Investors Podfond Investičním cílem podfondu je v dlouhodobém horizontu dosáhnout nadstandardního zhodnocení svěřených prostředků prostřednictvím investic do nemovitostí s přidanou hodnotou, jejichž potenciál není dosud plně rozvinut. Podfond se zaměřuje především na logistické nemovitosti, retailové parky a rezidenční projekty, ale i další zajímavé příležitosti s očekávaným investičním výnosem přesahujícím tržní standard.
Evermore Capital – podfond ARISTOCRAT Investičním cílem podfondu ARISTOCRAT je překonávat ve střednědobém horizontu alespoň jeden z hlavních amerických indexů, tedy S&P 500 nebo Dow Jones.

Pro dosažení tohoto cíle podfond používá vlastní analytický nástroj kombinující přístupy fundamentální, technické a behaviorální analýzy, které považuje za rovnocenné, přičemž používá vlastní matematické modely monitorující změny chování na akciovém trhu. Podfond investuje výhradně na vyspělých kapitálových trzích v Evropě a USA. Investice v cizích měnách zajišťuje proti pohybu dané měny vůči české koruně. Zakládající partneři jsou dodnes zodpovědní za každodenní řízení podfondu a za správu majetku klientů.
Evermore Capital - podfond FUNDAMENTiQ Investičním cílem podfondu je zhodnocení investičních akcií podfondu investiční strategií spočívající převážně v nabývání majetkových účastí v obchodních společnostech, provedení jejich restrukturalizace a následném zhodnocení a výhodném prodeji těchto aktiv (včetně přijetí k obchodování na veřejných trzích a primárním úpisem). Podfond může rovněž obchodovat s akciemi, opcemi, pokladničními poukázkami a dluhopisy. K naplňování primární investiční strategie nabývání majetkových účastí dochází zejména v České republice a na Slovensku, přičemž podfond umožňuje investice i v širším záběru střední Evropy.
EVROPA realitní a investiční podfond Investičním cílem podfondu je ve dlouhodobém horizontu dosáhnout zhodnocení svěřených prostředků prostřednictvím investic zejména do nemovitostí, majetkových účastí v nemovitostních společnostech, realizací developerských projektů a také prostřednictvím poskytování dluhového financování nemovitostním společnostem.

Lázeňský podfond Investičním cílem podfondu je v dlouhodobém horizontu dosáhnout zhodnocení svěřených prostředků prostřednictvím investic zejména do majetkových účastí ve společnostech provozujících služby v oboru lázeňství a služby s tím související.
Lázeňský podfond si dává za cíl spojit lázeňství a fondovou strukturu, kdy nabízí potenciálním investorům možnost podílet se na rozvoji tradičního českého lázeňství a zároveň zhodnotit své investované prostředky.
Long Capital Private Selection Podfond Investičním cílem podfondu je v dlouhodobém horizontu dosáhnout zhodnocení svěřených prostředků prostřednictvím investic zejména do akcií, investičních akcií fondů, majetkových účastí, dluhopisů, směnek a také prostřednictvím poskytování dluhového financování obchodním společnostem. Cílem podfondu je vyhledávat investiční příležitosti se zajímavým výnosovým potenciálem v širším okruhu sektorů a napříč vícero investičními nástroji.
Opportunity Real Estate Fund podfond Investičním cílem podfondu je v dlouhodobém horizontu dosáhnout zhodnocení svěřených prostředků prostřednictvím investic zejména do nemovitostí, majetkových účastí v nemovitostních společnostech, realizací developerských projektů a také prostřednictvím poskytování dluhového financování nemovitostním společnostem. Podfond se zaměřuje především na rezidenční projekty, kanceláře, hotely, ale i další zajímavé příležitosti s očekávaným investičním výnosem přesahujícím tržní standard.
Podfond Pro arte Investičním cílem podfondu je setrvalé zhodnocování prostředků vložených investory do podfondu, a to zejména investováním do uměleckých děl jakožto do aktiva dlouhodobě zachovávajícího svou hodnotu s tím, že výnosy investic budou převážně opatřovány prodejem uměleckých děl.
RESIDENTO SICAV, a.s. Investičním cílem fondu je dosahovat setrvalého zhodnocení vkladů investorů prostřednictvím investic do nemovitostí, bytových jednotek, nebytových prostor a výstavbou nových nájemních nemovitostí v rámci České republiky. S ohledem na dosažení investičního cíle mohou podíl aktiv fondu tvořit investice do doplňkových aktiv s předpokládaným nadstandardním výnosem či poskytování půjček a úvěrů.
Verdi podfond farem Investičním cílem podfondu je v dlouhodobém horizontu dosáhnout zhodnocení svěřených prostředků prostřednictvím investic, zejména do nemovitostí, převážně farem, majetkových účastí v nemovitostních společnostech a také prostřednictvím poskytování dluhového financování nemovitostním společnostem. Verdi podfond farem je první fond na českém trhu, který nabízí kvalifikovaným investorům možnost investovat do farem a zemědělské prvovýroby. Unikátnost podfondu tkví v tom, že neinvestuje pouze do zemědělské půdy, ale zejména do farem na území České republiky s cílem jejich restrukturalizace a modernizace. Cílem podfondu je zachování tradice zemědělské výroby na našem území a její další rozvoj.
Privátní fondy

Pro informace o privátních fondech se prosím přihlaste zde.

;
Máte zájem o více informací?

Kontaktujte nás

Adresa

Winstor investiční společnost a.s.

Jungmannova 745/24, 110 00 Praha 1
 

IČO: 083 15 868

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze Oddíl B, vložka 24543

Telefon

(+420) 212 249 649

Odesláním formuláře udělujete souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů a berete na vědomí zásady zpracování osobních údajů.