Informace o nastavení cookies

Na tomto webu používáme cookies. Cookies nám pomáhají ukládat vaše preference a nastavení, analyzovat návštěvnost stránek, a personalizovat obsah webu a reklam. Příjmutí cookies lze kdykoliv odvolat jejich smazáním.

Investiční fond

Podfond Pro arte

Fond založen

07/2012

Výkonnost

4,41 % p.a.

Cena

Investiční akcie B 142.2700 CZK (30.09.2022)

Minimální investice

Ekvivalent 125.000 EUR

Fond a jeho investiční strategie
Investičním cílem Podfondu je setrvalé zhodnocování prostředků vložených investory do Podfondu, a to zejména na základě investic do uměleckých děl jakožto do aktiva dlouhodobě zachovávajícího svou hodnotu s tím, že výnosy investic budou převážně opatřovány prodejem uměleckých děl. Část takových zisků plynoucích z portfolia bude také v souladu s investičním cílem Podfondu.
Jak mohu do fondu investovat?
Investice do Fondu je určena výhradně osobám splňující definici kvalifikovaného investora dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech a je tedy zapotřebí investovat alespoň ekvivalent 125.000 EUR, jestliže se administrátor fondu důvodně domnívá, že tato investice odpovídá finančnímu zázemí, investičním cílům a odborným znalostem a zkušenostem v oblasti investic investující osoby.
Základní informace o fondu
Název fondu a podfondu Pro arte, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., Podfond Pro arte
ISINCZ0008044674 pro Investiční akcií třídy B
Obhospodařovatel podfondu samosprávný fond
Administrátor podfondu Winstor investiční společnost a.s.
Depozitář podfondu Česká spořitelna a.s.
Auditor podfondu AUDIT ONE s.r.o.
Ocenění podfondu -
Typ podfondu Podfond investičního fondu kvalifikovaných investorů ve formě akciové společnosti s proměnným základním kapitálem
Zaměření podfondu Umělecká díla
Bankovní účet podfonduNezveřejňuje se
Měna podfonduCZK
Datum založení podfondu 30.07.2012
Minimální výše první investice Ekvivalent 125.000 EUR
Podoba investiční akcie Zaknihovaný cenný papír, listinný cenný papír
Vstupní poplatek (přirážka) 0 %
Výkonnostní poplatek není
Výstupní poplatek (srážka) 0 % při odkupu po 5 letech; 5 % při odkupu v období od 3 do 5 let; 10 % při odkupu v období prvních 3 let
Doporučený investiční horizont 10 let
Rozhodné období Čtvrtletní
Regulátor Česká národní banka
Právní a účetní řád Česká republika
Zdanění 5 % ze zisku
Dokumenty

Pro arte SICAV Statut, aktuální k 10. lednu 2022
Pro arte Podfond Statut, aktuální k 10. lednu 2022
Pro arte SICAV Stanovy, aktuální k 18. prosinci 2020
Pro arte Podfond Sdělení klíčových informací IAA, aktuální k 1. září 2022
Pro arte Podfond Sdělení klíčových informací IAB, aktuální k 1. září 2022

Informační povinnost
Obchodní firma - Pro arte, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
Datum zápisu do Obchodního rejstříku - 30. července 2012
Spisová značka - B 18380 vedená u Městského soudu v Praze
Sídlo - Tržiště 366/13, Malá Strana, 118 00 Praha 1
IČO - 242 47 464
Zapisovaný základní kapitál - 1.000.000,- Kč

;
Máte zájem o více informací?

Kontaktujte nás

Adresa

Winstor investiční společnost a.s.

Růžová 948/14, 110 00 Praha 1
 

IČO: 083 15 868

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze Oddíl B, vložka 24543

Telefon

(+420) 212 249 649

Odesláním formuláře udělujete souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů a berete na vědomí zásady zpracování osobních údajů.