Informace o nastavení cookies

Na tomto webu používáme cookies. Cookies nám pomáhají ukládat vaše preference a nastavení, analyzovat návštěvnost stránek, a personalizovat obsah webu a reklam. Příjmutí cookies lze kdykoliv odvolat jejich smazáním.

Investiční fond

Opportunity Real Estate Fund podfond

Fond založen

03/2022

Výkonnost

PRIA 18,72 % p.a.
PIA -

Cena

PRIA 1.1872 CZK (30.06.2023)
PIA 1.0000 CZK (30.06.2023)

Minimální investice

1.000.000 CZK při splnění zákonných podmínek

Fond a jeho investiční strategie
Investičním cílem podfondu je v dlouhodobém horizontu dosáhnout zhodnocení svěřených prostředků prostřednictvím investic zejména do nemovitostí, majetkových účastí v nemovitostních společnostech, realizací developerských projektů a také prostřednictvím poskytování dluhového financování nemovitostním společnostem. Podfond se zaměřuje především na rezidenční projekty, kanceláře, hotely, ale i další zajímavé příležitosti s očekávaným investičním výnosem přesahujícím tržní standard.
Jak mohu do fondu investovat?
Investice do podfondu je určena výhradně osobám splňující definici kvalifikovaného investora dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech a je tedy zapotřebí investovat alespoň ekvivalent 125.000 EUR, příp. 1.000.000 CZK, jestliže se administrátor fondu důvodně domnívá, že tato investice odpovídá finančnímu zázemí, investičním cílům a odborným znalostem a zkušenostem v oblasti investic investující osoby.

Následně investor se zájmem o investici vyplní u administrátora fondu, kterým je Winstor investiční společnost a.s., následující dokumenty:

- Smlouva o vydávání a odkupování investičních akcií
- Prohlášení kvalifikovaného investora
- Investiční dotazník
Základní informace o fondu
Název fondu a podfondu Opportunity Real Estate Fund SICAV a.s., Opportunity Real Estate Fund podfond
ISINCZ0008048055 pro Prioritní investiční akcie
CZ0008048063 pro Prémiové investiční akcie
CZ0008048071 pro Manažerské investiční akcie
Obhospodařovatel podfondu Winstor investiční společnost a.s.
Administrátor podfondu Winstor investiční společnost a.s.
Depozitář podfondu Československá obchodní banka, a.s.
Auditor podfondu BDO Audit s.r.o.
Ocenění podfondu Ročně
Typ podfondu Podfond investičního fondu kvalifikovaných investorů ve formě akciové společnosti s proměnným základním kapitálem
Zaměření podfondu Nemovitosti
Bankovní účet podfondu217691033 / 0300
Měna podfonduCZK
Datum založení podfondu 03.03.2022
Minimální výše první investice 1.000.000 CZK při splnění zákonných podmínek
Podoba investiční akcie zaknihovaný cenný papír
Vstupní poplatek (přirážka) max. 3 %
Výkonnostní poplatek prázdné
Výstupní poplatek (srážka) 5 % aktuální hodnoty odkupovaných investičních akcií pokud je doba mezi časovým okamžikem připsání investičních akcií na majetkový účet investora a časovým okamžikem podání žádosti o odkup delší než 48 kalendářních měsíců a zároveň kratší než 60 kalendářních měsíců, přičemž platí, že v uvedeném časovém horizontu lze odkoupit pouze 25 % z celkové hodnoty investice jednotlivého Investora; 0 % v ostatních případech a bez jakýchkoliv omezení.
Doporučený investiční horizont 5 let
Rozhodné období Čtvrtletní
Regulátor Česká národní banka
Právní a účetní řád Česká republika
Zdanění 5 % ze zisku
Dokumenty

Opportunity SICAV Stanovy, aktuální k 1. prosinci 2021
Opportunity SICAV Statut, aktuální k 1. dubnu 2022
Opportunity podfond Statut, aktuální k 1. dubnu 2022
Opportunity podfond Sdělení klíčových informací PIA, aktuální k 1. dubnu 2023
Opportunity podfond Sdělení klíčových informací PRIA, aktuální k 1. dubnu 2023
Opportunity podfond Výzva k úpisu IA

Informační povinnost


;
Máte zájem o více informací?

Kontaktujte nás

Adresa

Winstor investiční společnost a.s.

Jungmannova 745/24, 110 00 Praha 1
 

IČO: 083 15 868

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze Oddíl B, vložka 24543

Telefon

(+420) 212 249 649

Odesláním formuláře udělujete souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů a berete na vědomí zásady zpracování osobních údajů.