Informace o nastavení cookies

Na tomto webu používáme cookies. Cookies nám pomáhají ukládat vaše preference a nastavení, analyzovat návštěvnost stránek, a personalizovat obsah webu a reklam. Příjmutí cookies lze kdykoliv odvolat jejich smazáním.

Investiční fond

Long Capital Private Selection Podfond

Fond založen

02/2023

Výkonnost

prázdné

Cena

IAA 1.0000 CZK (15.03.2023)
IAB 1.0000 CZK (15.03.2023)

Minimální investice

1.000.000 CZK při splnění zákonných podmínek

Fond a jeho investiční strategie
Investičním cílem podfondu je v dlouhodobém horizontu dosáhnout zhodnocení svěřených prostředků prostřednictvím investic zejména do akcií, investičních akcií fondů, majetkových účastí, dluhopisů, směnek a také prostřednictvím poskytování dluhového financování obchodním společnostem. Cílem podfondu je vyhledávat investiční příležitosti se zajímavým výnosovým potenciálem v širším okruhu sektorů a napříč vícero investičními nástroji.
Jak mohu do fondu investovat?
Investice do podfondu je určena výhradně osobám splňující definici kvalifikovaného investora dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech a je tedy zapotřebí investovat alespoň ekvivalent 125.000 EUR, příp. 1.000.000 CZK, jestliže se administrátor fondu důvodně domnívá, že tato investice odpovídá finančnímu zázemí, investičním cílům a odborným znalostem a zkušenostem v oblasti investic investující osoby.

Následně investor se zájmem o investici vyplní u administrátora fondu, kterým je Winstor investiční společnost a.s., následující dokumenty:

- Smlouva o vydávání a odkupování investičních akcií
- Prohlášení kvalifikovaného investora
- Investiční dotazník
Základní informace o fondu
Název fondu a podfondu Long Capital SICAV a.s., Long Capital Private Selection Podfond
ISINCZ0008050259 pro Investiční akcie A
CZ0008050267 pro Investiční akcie B
CZ0008050275 pro Investiční akcie manažerské
Obhospodařovatel podfondu Winstor investiční společnost a.s.
Administrátor podfondu Winstor investiční společnost a.s.
Depozitář podfondu Československá obchodní banka, a.s.
Auditor podfondu PKF APOGEO Audit, s.r.o.
Ocenění podfondu -
Typ podfondu Podfond investičního fondu kvalifikovaných investorů ve formě akciové společnosti s proměnným základním kapitálem
Zaměření podfondu Akcie, investiční akcie fondů, majetkové účasti, dluhopisy, směnky
Bankovní účet podfonduCZK - 217968733/0300
Měna podfonduCZK
Datum založení podfondu 15.02.2023
Minimální výše první investice 1.000.000 CZK při splnění zákonných podmínek
Podoba investiční akcie Zaknihovaný cenný papír
Vstupní poplatek (přirážka) max. 3 %
Výkonnostní poplatek
Výstupní poplatek (srážka) Neuplatní se
Doporučený investiční horizont 5 let
Rozhodné období Čtvrtletní
Regulátor Česká národní banka
Právní a účetní řád Česká republika
Zdanění 5 % ze zisku
Dokumenty

Long SICAV Stanovy, aktuální k 29. listopadu 2022
Long SICAV Statut, aktuální k 10. únoru 2023
Long Podfond Statut, aktuální k 1. březnu 2023
Long Podfond Sdělení klíčových informací IAA, aktuální k 15. březnu 2023
Long Podfond Sdělení klíčových informací IAB, aktuální k 15. březnu 2023
Long Podfond Výzva k úpisu IA

Informační povinnost


;
Máte zájem o více informací?

Kontaktujte nás

Adresa

Winstor investiční společnost a.s.

Jungmannova 745/24, 110 00 Praha 1
 

IČO: 083 15 868

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze Oddíl B, vložka 24543

Telefon

(+420) 212 249 649

Odesláním formuláře udělujete souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů a berete na vědomí zásady zpracování osobních údajů.