Informace o nastavení cookies

Na tomto webu používáme cookies. Cookies nám pomáhají ukládat vaše preference a nastavení, analyzovat návštěvnost stránek, a personalizovat obsah webu a reklam. Příjmutí cookies lze kdykoliv odvolat jejich smazáním.

Investiční fond

Lázeňský podfond

Fond založen

11/2022

Výkonnost

prázdné

Cena

IAA 1.0000 CZK (17.02.2023)

Minimální investice

1.000.000 CZK při splnění zákonných podmínek

Fond a jeho investiční strategie
Investičním cílem podfondu je v dlouhodobém horizontu dosáhnout zhodnocení svěřených prostředků prostřednictvím investic zejména do majetkových účastí ve společnostech provozujících služby v oboru lázeňství a služby s tím související.
Lázeňský podfond si dává za cíl spojit lázeňství a fondovou strukturu, kdy nabízí potenciálním investorům možnost podílet se na rozvoji tradičního českého lázeňství a zároveň zhodnotit své investované prostředky.
Jak mohu do fondu investovat?
Investice do podfondu je určena výhradně osobám splňující definici kvalifikovaného investora dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech a je tedy zapotřebí investovat alespoň ekvivalent 125.000 EUR, příp. 1.000.000 CZK, jestliže se administrátor fondu důvodně domnívá, že tato investice odpovídá finančnímu zázemí, investičním cílům a odborným znalostem a zkušenostem v oblasti investic investující osoby.

Následně investor se zájmem o investici vyplní u administrátora fondu, kterým je Winstor investiční společnost a.s., následující dokumenty:

- Smlouva o vydávání a odkupování investičních akcií
- Prohlášení kvalifikovaného investora
- Investiční dotazník
Základní informace o fondu
Název fondu a podfondu Lázeňský fond SICAV a.s., Lázeňský podfond
ISINCZ0008049681 pro Investiční akcie třídy A
CZ0008049723 pro Investiční akcie třídy D
CZ0008049731 pro Investiční akcie třídy M
Obhospodařovatel podfondu Winstor investiční společnost a.s.
Administrátor podfondu Winstor investiční společnost a.s.
Depozitář podfondu Československá obchodní banka, a.s.
Auditor podfondu BDO Audit s.r.o.
Ocenění podfondu Ročně
Typ podfondu Podfond investičního fondu kvalifikovaných investorů ve formě akciové společnosti s proměnným základním kapitálem
Zaměření podfondu Nemovitosti v oblasti lázeňství
Bankovní účet podfondu217968303/0300
Měna podfonduCZK
Datum založení podfondu 16.11.2022
Minimální výše první investice 1.000.000 CZK při splnění zákonných podmínek
Podoba investiční akcie Zaknihovaný cenný papír
Vstupní poplatek (přirážka) max. 3 %
Výkonnostní poplatek prázdné
Výstupní poplatek (srážka) 20 % na základě žádosti o odkup podané před uplynutím 4 let od okamžiku připsání investičních akcií na majetkový účet investora; 15 % na základě žádosti o odkup podané před uplynutím 5 let od okamžiku připsání investičních akcií na majetkový účet investora; 10 % na základě žádosti o odkup podané před uplynutím 6 let od okamžiku připsání investičních akcií na majetkový účet investora; 0 % na základě žádosti o odkup podané po uplynutí 6 let od okamžiku připsání investičních akcií na majetkový účet investora
Doporučený investiční horizont 6 let
Rozhodné období Čtvrtletní
Regulátor Česká národní banka
Právní a účetní řád Česká republika
Zdanění 5 % ze zisku
Dokumenty

Lázeňský SICAV Stanovy, aktuální k 20. říjnu 2022
Lázeňský SICAV Statut, aktuální k 17. únoru 2023
Lázeňský podfond Statut, aktuální k 1. dubnu 2023
Lázeňský podfond Sdělení klíčových informací IAA, aktuální k 24. únoru 2023
Lázeňský podfond Výzva k úpisu IA

Informační povinnost


;
Máte zájem o více informací?

Kontaktujte nás

Adresa

Winstor investiční společnost a.s.

Jungmannova 745/24, 110 00 Praha 1
 

IČO: 083 15 868

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze Oddíl B, vložka 24543

Telefon

(+420) 212 249 649

Odesláním formuláře udělujete souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů a berete na vědomí zásady zpracování osobních údajů.