Informace o nastavení cookies

Na tomto webu používáme cookies. Cookies nám pomáhají ukládat vaše preference a nastavení, analyzovat návštěvnost stránek, a personalizovat obsah webu a reklam. Příjmutí cookies lze kdykoliv odvolat jejich smazáním.

Investiční fond

Lázeňský podfond

Fond založen

11/2022

Výkonnost

Cena

IAA 1.0000 CZK (17.02.2023)

Minimální investice

1.000.000 CZK při splnění zákonných podmínek

Fond a jeho investiční strategie
Investičním cílem podfondu je v dlouhodobém horizontu dosáhnout zhodnocení svěřených prostředků prostřednictvím investic zejména do majetkových účastí ve společnostech provozujících služby v oboru lázeňství a služby s tím související.
Lázeňský podfond si dává za cíl spojit lázeňství a fondovou strukturu, kdy nabízí potenciálním investorům možnost podílet se na rozvoji tradičního českého lázeňství a zároveň zhodnotit své investované prostředky.
Jak mohu do fondu investovat?
Investice do podfondu je určena výhradně osobám splňující definici kvalifikovaného investora dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech a je tedy zapotřebí investovat alespoň ekvivalent 125.000 EUR, příp. 1.000.000 CZK jestliže se administrátor fondu důvodně domnívá, že tato investice odpovídá finančnímu zázemí, investičním cílům a odborným znalostem a zkušenostem v oblasti investic investující osoby.

Následně investor se zájmem o investici vyplní u administrátora fondu, kterým je Winstor investiční společnost a.s., následující dokumenty:

- Smlouva o vydávání a odkupování investičních akcií
- Prohlášení kvalifikovaného investora
- Investiční dotazník
Základní informace o fondu
Název fondu a podfondu Lázeňský fond SICAV a.s., Lázeňský podfond
ISINCZ0008049681 pro Investiční akcie třídy A
CZ0008049723 pro Investiční akcie třídy D
CZ0008049731 pro Investiční akcie třídy M
Obhospodařovatel podfondu Winstor investiční společnost a.s.
Administrátor podfondu Winstor investiční společnost a.s.
Depozitář podfondu Československá obchodní banka, a.s.
Auditor podfondu BDO Audit s.r.o.
Ocenění podfondu -
Typ podfondu Podfond investičního fondu kvalifikovaných investorů ve formě akciové společnosti s proměnným základním kapitálem
Zaměření podfondu Nemovitosti v oblasti lázeňství
Bankovní účet podfonduCZK - 217968303/0300
Měna podfonduCZK
Datum založení podfondu 16.11.2022
Minimální výše první investice 1.000.000 CZK při splnění zákonných podmínek
Podoba investiční akcie Zaknihovaný cenný papír
Vstupní poplatek (přirážka) max. 3 %
Výkonnostní poplatek Prioritní výnos ve výši 6 % p.a. pro IAA a IAD na úkor IAM. Následně při zhodnocení IAA o více než 6 % p.a. a zároveň méně než 7,8 % p.a. náleží 100 % zhodnocení IAA do IAM s tím, že od zhodnocení IAA nad 7,8 % p.a. náleží 40 % zhodnocení IAA do IAM a 60 % zhodnocení IAA do IAA. Při zhodnocení IAD o více než 6 % p.a. náleží 40 % zhodnocení IAD do IAM a 60 % zhodnocení IAD do IAD.
Výstupní poplatek (srážka) 20 % na základě žádosti o odkup podané před uplynutím 4 let od okamžiku připsání investičních akcií na majetkový účet investora; 15 % na základě žádosti o odkup podané před uplynutím 5 let od okamžiku připsání investičních akcií na majetkový účet investora; 10 % na základě žádosti o odkup podané před uplynutím 6 let od okamžiku připsání investičních akcií na majetkový účet investora; 0 % na základě žádosti o odkup podané po uplynutí 6 let od okamžiku připsání investičních akcií na majetkový účet investora
Doporučený investiční horizont 6 let
Rozhodné období Čtvrtletní
Regulátor Česká národní banka
Právní a účetní řád Česká republika
Zdanění 5 % ze zisku
Dokumenty

Lázeňský SICAV Stanovy, aktuální k 20. říjnu 2022
Lázeňský SICAV Statut, aktuální k 17. únoru 2023
Lázeňský podfond Statut, aktuální k 1. dubnu 2023
Lázeňský podfond Sdělení klíčových informací IAA, aktuální k 24. únoru 2023
Lázeňský podfond Výzva k úpisu IA

Informační povinnost


;
Máte zájem o více informací?

Kontaktujte nás

Adresa

Winstor investiční společnost a.s.

Růžová 948/14, 110 00 Praha 1
 

IČO: 083 15 868

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze Oddíl B, vložka 24543

Telefon

(+420) 212 249 649

Odesláním formuláře udělujete souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů a berete na vědomí zásady zpracování osobních údajů.