Informace o nastavení cookies

Na tomto webu používáme cookies. Cookies nám pomáhají ukládat vaše preference a nastavení, analyzovat návštěvnost stránek, a personalizovat obsah webu a reklam. Příjmutí cookies lze kdykoliv odvolat jejich smazáním.

Investiční fond

Evermore Capital - podfond FUNDAMENTiQ

Fond založen

03/2023

Výkonnost

Cena

-

Minimální investice

1.000.000 CZK při splnění zákonných podmínek

Fond a jeho investiční strategie
Investičním cílem podfondu je zhodnocení investičních akcií podfondu investiční strategií spočívající převážně v nabývání majetkových účastí v obchodních společnostech, provedení jejich restrukturalizace a následném zhodnocení a výhodném prodeji těchto aktiv (včetně přijetí k obchodování na veřejných trzích a primárním úpisem). Podfond může rovněž obchodovat s akciemi, opcemi, pokladničními poukázkami a dluhopisy. K naplňování primární investiční strategie nabývání majetkových účastí dochází zejména v České republice a na Slovensku, přičemž podfond umožňuje investice i v širším záběru střední Evropy.
Jak mohu do fondu investovat?
Investice do Fondu je určena výhradně osobám splňující definici kvalifikovaného investora dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech a je tedy zapotřebí investovat alespoň ekvivalent 125.000 EUR, příp. 1.000.000 CZK, jestliže se administrátor fondu důvodně domnívá, že tato investice odpovídá finančnímu zázemí, investičním cílům a odborným znalostem a zkušenostem v oblasti investic investující osoby.

Následně investor se zájmem o investici vyplní u administrátora fondu, kterým je Winstor investiční společnost a.s., následující dokumenty:

- Smlouva o vydávání a odkupování investičních akcií
- Prohlášení kvalifikovaného investora
- Investiční dotazník
Základní informace o fondu
Název fondu a podfondu Evermore Capital Management a.s., SICAV, Evermore Capital - podfond FUNDAMENTiQ
ISINCZ0008050325
Obhospodařovatel podfondu samosprávný fond
Administrátor podfondu Winstor investiční společnost a.s.
Depozitář podfondu CYRRUS, a.s.
Auditor podfondu Deloitte Audit s.r.o.
Ocenění podfondu -
Typ podfondu Podfond investičního fondu kvalifikovaných investorů ve formě akciové společnosti s proměnným základním kapitálem
Zaměření podfondu Majetkové účasti v rozvíjejících se společnostech
Bankovní účet podfondu999001999/5500
Měna podfonduCZK
Datum založení podfondu 15.03.2023
Minimální výše první investice 1.000.000 CZK při splnění zákonných podmínek
Podoba investiční akcie zaknihovaný cenný papír
Vstupní poplatek (přirážka) max. 3 %
Výkonnostní poplatek 20 % z výkonnosti podfondu
Výstupní poplatek (srážka) Při odkupu Investičních akcií v období 60 měsíců od data jejich vydání náleží podfondu výstupní poplatek ve výši 45 % z odkupované částky. Při odkupu Investičních akcií v období přesahujícím 60 měsíců od data jejich vydání podfondu nenáleží žádný výstupní poplatek.
Doporučený investiční horizont 5 let
Rozhodné období Roční
Regulátor Česká národní banka
Právní a účetní řád Česká republika
Zdanění 5 % ze zisku
Dokumenty

Evermore Stanovy, aktuální k 25. dubnu 2022
Evermore Statut, aktuální k 1. dubnu 2023
Evermore FUNDAMENTiQ podfond Sdělení klíčových informací, aktuální k 1. dubnu 2023
Evermore FUNDAMENTiQ podfond Výzva k úpisu IA

Informační povinnost


;
Máte zájem o více informací?

Kontaktujte nás

Adresa

Winstor investiční společnost a.s.

Jungmannova 745/24, 110 00 Praha 1
 

IČO: 083 15 868

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze Oddíl B, vložka 24543

Telefon

(+420) 212 249 649

Odesláním formuláře udělujete souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů a berete na vědomí zásady zpracování osobních údajů.