Informace o nastavení cookies

Na tomto webu používáme cookies. Cookies nám pomáhají ukládat vaše preference a nastavení, analyzovat návštěvnost stránek, a personalizovat obsah webu a reklam. Příjmutí cookies lze kdykoliv odvolat jejich smazáním.

Investiční fond

EVROPA realitní a investiční podfond

Fond založen

04/2020

Výkonnost

5,72 % p.a.

Cena

IAA 1.1652 CZK (30.06.2023)

Minimální investice

1.000.000 CZK při splnění zákonných podmínek

Fond a jeho investiční strategie
Investičním cílem podfondu je ve dlouhodobém horizontu dosáhnout zhodnocení svěřených prostředků prostřednictvím investic zejména do nemovitostí, majetkových účastí v nemovitostních společnostech, realizací developerských projektů a také prostřednictvím poskytování dluhového financování nemovitostním společnostem.

Jak mohu do fondu investovat?
Investice do podfondu je určena výhradně osobám splňující definici kvalifikovaného investora dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech a je tedy zapotřebí investovat alespoň ekvivalent 125.000 EUR, příp. 1.000.000 CZK, jestliže se administrátor fondu důvodně domnívá, že tato investice odpovídá finančnímu zázemí, investičním cílům a odborným znalostem a zkušenostem v oblasti investic investující osoby.

Následně investor se zájmem o investici vyplní u administrátora fondu, kterým je Winstor investiční společnost a.s., následující dokumenty:

- Smlouva o vydávání a odkupování investičních akcií
- Prohlášení kvalifikovaného investora
- Investiční dotazník
Základní informace o fondu
Název fondu a podfondu EVROPA Investiční Fond SICAV a.s., EVROPA realitní a investiční podfond
ISINCZ0008045093 pro Investiční akcie A
CZ0008045101 pro Investiční akcie B
Obhospodařovatel podfondu Winstor investiční společnost a.s.
Administrátor podfondu Winstor investiční společnost a.s.
Depozitář podfondu Komerční banka a.s.
Auditor podfondu ETI s.r.o.
Ocenění podfondu Ročně
Typ podfondu Podfond investičního fondu kvalifikovaných investorů ve formě akciové společnosti s proměnným základním kapitálem
Zaměření podfondu Nemovitosti
Bankovní účet podfondu115-9621180287 / 0100
Měna podfonduCZK
Datum založení podfondu 28.04.2020
Minimální výše první investice 1.000.000 CZK při splnění zákonných podmínek
Podoba investiční akcie Zaknihovaný cenný papír
Vstupní poplatek (přirážka) max. 3 %
Výkonnostní poplatek Neuplatní se
Výstupní poplatek (srážka) Výstupní poplatek se neuplatní, pokud je doba mezi časovým okamžikem připsání investičních akcií na majetkový účet investora a časovým okamžikem podání žádosti o odkup delší než 60 kalendářních měsíců; 5 % aktuální hodnoty odkupovaných investičních akcií v ostatních případech.
Doporučený investiční horizont 5 let
Rozhodné období Čtvrtletní
Regulátor Česká národní banka
Právní a účetní řád Česká republika
Zdanění 5 % ze zisku
Dokumenty

EVROPA SICAV Stanovy, aktuální k 18. březnu 2021
EVROPA SICAV Statut, aktuální k 1. dubnu 2022
EVROPA Realitní podfond Statut, aktuální k 30. červnu 2023
EVROPA Realitní podfond Sdělení klíčových informací IAA, aktuální k 1. dubnu 2023
EVROPA Realitní podfond Sdělení klíčových informací IAD, aktuální k 1. červenci 2023
EVROPA Realitní podfond Výzva k úpisu IA
EVROPA Realitní podfond Výzva k úpisu IAD

Informační povinnost


;
Máte zájem o více informací?

Kontaktujte nás

Adresa

Winstor investiční společnost a.s.

Jungmannova 745/24, 110 00 Praha 1
 

IČO: 083 15 868

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze Oddíl B, vložka 24543

Telefon

(+420) 212 249 649

Odesláním formuláře udělujete souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů a berete na vědomí zásady zpracování osobních údajů.