Informace o nastavení cookies

Na tomto webu používáme cookies. Cookies nám pomáhají ukládat vaše preference a nastavení, analyzovat návštěvnost stránek, a personalizovat obsah webu a reklam. Příjmutí cookies lze kdykoliv odvolat jejich smazáním.

Investiční fond

Evermore Capital – podfond ARISTOCRAT

Fond založen

05/2022

Výkonnost

-10,13 % p.a.

Cena

0.8828 CZK (31.08.2023)

Minimální investice

1.000.000 CZK při splnění zákonných podmínek

Fond a jeho investiční strategie
Investičním cílem podfondu ARISTOCRAT je překonávat ve střednědobém horizontu alespoň jeden z hlavních amerických indexů, tedy S&P 500 nebo Dow Jones.

Pro dosažení tohoto cíle podfond používá vlastní analytický nástroj kombinující přístupy fundamentální, technické a behaviorální analýzy, které považuje za rovnocenné, přičemž používá vlastní matematické modely monitorující změny chování na akciovém trhu. Podfond investuje výhradně na vyspělých kapitálových trzích v Evropě a USA. Investice v cizích měnách zajišťuje proti pohybu dané měny vůči české koruně. Zakládající partneři jsou dodnes zodpovědní za každodenní řízení podfondu a za správu majetku klientů.
Jak mohu do fondu investovat?
Investice do Fondu je určena výhradně osobám splňující definici kvalifikovaného investora dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech a je tedy zapotřebí investovat alespoň ekvivalent 125.000 EUR, příp. 1.000.000 CZK, jestliže se administrátor fondu důvodně domnívá, že tato investice odpovídá finančnímu zázemí, investičním cílům a odborným znalostem a zkušenostem v oblasti investic investující osoby.

Následně investor se zájmem o investici vyplní u administrátora fondu, kterým je Winstor investiční společnost a.s., následující dokumenty:

- Smlouva o vydávání a odkupování investičních akcií
- Prohlášení kvalifikovaného investora
- Investiční dotazník
Základní informace o fondu
Název fondu a podfondu Evermore Capital Management a.s., SICAV, Evermore Capital – podfond ARISTOCRAT
ISINCZ0008048493
Obhospodařovatel podfondu samosprávný fond
Administrátor podfondu Winstor investiční společnost a.s.
Depozitář podfondu CYRRUS, a.s.
Auditor podfondu Deloitte Audit s.r.o.
Ocenění podfondu -
Typ podfondu Podfond investičního fondu kvalifikovaných investorů ve formě akciové společnosti s proměnným základním kapitálem
Zaměření podfondu Akciový fond
Bankovní účet podfondu777838777 / 5500
Měna podfonduCZK
Datum založení podfondu 06.05.2022
Minimální výše první investice 1.000.000 CZK při splnění zákonných podmínek
Podoba investiční akcie zaknihovaný cenný papír
Vstupní poplatek (přirážka) max. 3 %
Výkonnostní poplatek 20 % z výkonnosti podfondu
Výstupní poplatek (srážka) Neuplatní se
Doporučený investiční horizont 5 let
Rozhodné období Měsíční
Regulátor Česká národní banka
Právní a účetní řád Česká republika
Zdanění 5 % ze zisku
Dokumenty

Evermore Stanovy, aktuální k 25. dubnu 2022
Evermore Statut, aktuální k 1. dubnu 2023
Evermore ARISTOCRAT podfond Sdělení klíčových informací, aktuální k 16. květnu 2023
Evermore ARISTOCRAT podfond Výzva k úpisu IA

Informační povinnost


;
Máte zájem o více informací?

Kontaktujte nás

Adresa

Winstor investiční společnost a.s.

Jungmannova 745/24, 110 00 Praha 1
 

IČO: 083 15 868

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze Oddíl B, vložka 24543

Telefon

(+420) 212 249 649

Odesláním formuláře udělujete souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů a berete na vědomí zásady zpracování osobních údajů.