Informace o nastavení cookies

Na tomto webu používáme cookies. Cookies nám pomáhají ukládat vaše preference a nastavení, analyzovat návštěvnost stránek, a personalizovat obsah webu a reklam. Příjmutí cookies lze kdykoliv odvolat jejich smazáním.

Investiční fond

CB Property Investors Podfond

Fond založen

11/2020

Výkonnost

IAA CZK 14,92 % p. a.
IAA EUR 11,05 % p. a.

Cena

IAA CZK 1.1899 CZK (30.06.2023)
IAA EUR 1.2331 EUR (30.06.2023)

Minimální investice

1.000.000 CZK při splnění zákonných podmínek

Fond a jeho investiční strategie
Investičním cílem podfondu je v dlouhodobém horizontu dosáhnout nadstandardního zhodnocení svěřených prostředků prostřednictvím investic do nemovitostí s přidanou hodnotou, jejichž potenciál není dosud plně rozvinut. Podfond se zaměřuje především na logistické nemovitosti, retailové parky a rezidenční projekty, ale i další zajímavé příležitosti s očekávaným investičním výnosem přesahujícím tržní standard.
Jak mohu do fondu investovat?
Investice do podfondu je určena výhradně osobám splňující definici kvalifikovaného investora dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech a je tedy zapotřebí investovat alespoň ekvivalent 125.000 EUR, příp. 1.000.000 CZK, jestliže se administrátor fondu důvodně domnívá, že tato investice odpovídá finančnímu zázemí, investičním cílům a odborným znalostem a zkušenostem v oblasti investic investující osoby.

Následně investor se zájmem o investici vyplní u administrátora fondu, kterým je Winstor investiční společnost a.s., následující dokumenty:

- Smlouva o vydávání a odkupování investičních akcií
- Prohlášení kvalifikovaného investora
- Investiční dotazník
Základní informace o fondu
Název fondu a podfondu CB SICAV a.s., CB Property Investors Podfond
ISINCZ0008045549 pro Investiční akcie třídy A v EUR
CZ0008045556 pro Investiční akcie třídy výkonnostní v EUR
CZ0008047750 pro Investiční akcie třídy A v CZK
Obhospodařovatel podfondu Winstor investiční společnost a.s.
Administrátor podfondu Winstor investiční společnost a.s.
Depozitář podfondu Československá obchodní banka, a.s.
Auditor podfondu BDO Audit s.r.o.
Ocenění podfondu Ročně
Typ podfondu Podfond investičního fondu kvalifikovaných investorů ve formě akciové společnosti s proměnným základním kapitálem
Zaměření podfondu Nemovitosti
Bankovní účet podfonduEUR - 1017512533/0300
CZK - 217336453/0300
Měna podfonduEUR
Datum založení podfondu 24.11.2020
Minimální výše první investice 1.000.000 CZK při splnění zákonných podmínek
Podoba investiční akcie Zaknihovaný cenný papír
Vstupní poplatek (přirážka) max. 3 %
Výkonnostní poplatek Neuplatní se
Výstupní poplatek (srážka) 25 % aktuální hodnoty odkupovaných investičních akcií, pokud je doba mezi časovým okamžikem vydání odkupovaných investičních akcií a časovým okamžikem podání žádosti o odkup rovna nebo delší než 48 kalendářních měsíců a zároveň kratší než 60 kalendářních měsíců, 0 % v ostatních případech.
Doporučený investiční horizont 5 let
Rozhodné období Čtvrtletní
Regulátor Česká národní banka
Právní a účetní řád Česká republika
Zdanění 5 % ze zisku
Dokumenty

CB SICAV Stanovy, aktuální k 19. srpnu 2022
CB SICAV Statut, aktuální k 1. dubnu 2022
CB Podfond Statut, aktuální k 1. lednu 2023
CB Podfond Sdělení klíčových informací IAA v CZK, aktuální k 18. červnu 2023
CB Podfond Sdělení klíčových informací IAA v EUR, aktuální k 18. červnu 2023
CB Podfond Výzva k úpisu IAA v CZK
CB Podfond Výzva k úpisu IAA v EUR

Informační povinnost


;
Máte zájem o více informací?

Kontaktujte nás

Adresa

Winstor investiční společnost a.s.

Jungmannova 745/24, 110 00 Praha 1
 

IČO: 083 15 868

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze Oddíl B, vložka 24543

Telefon

(+420) 212 249 649

Odesláním formuláře udělujete souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů a berete na vědomí zásady zpracování osobních údajů.