Kvalifikovanost. Profesionalita. Transparentnost.

Díky těmto hodnotám, jedinečnému know-how, dlouholetým zkušenostem a portfoliu zajímavých investičních příležitostí vytváříme s našimi klienty trvalé vztahy.

Zjistěte více
Naše služby

Investice a financování

Našim klientům pomáháme překonat vzdálenost mezi veřejnými a privátními investicemi. Vyhledáváme investiční příležitosti v oblastech private equity i venture kapitálu, komerčních a rezidenčních nemovitostí i alternativních investic. Díky širokým znalostem a dlouholetým zkušenostem se nám daří nacházet mimořádné příležitosti.

Pomáháme v rozvoji malým a středním podnikům s růstovým potenciálem. K financování vždy využíváme vlastní kapitál a následně prostředky od spoluinvestorů, kteří na zajímavých investičních příležitostech chtějí participovat s námi.

Jsme vám připraveni pomoci při dluhových a podnikových restrukturalizacích, máme zkušenosti s emisemi i umístěním dluhopisů i dalšími způsoby financování.

Naše služby

Poradenské služby

Poskytujeme specializované poradenské služby korporátním klientům a společnostem působícím v sektoru finančních služeb. Jsme odborníky na regulatoriku kapitálových trhů a investic, díky zkušenostem s širokým spektrem rozvojových projektů Vám dokážeme pomoci s projektovým a procesním managementem zejména v oblastech kapitálových trhů, investic a bankovnictví. Jsme také ideálním partnerem pro služby na poli corporate finance.

Regulatorika Corporate finance Projektový a procesní management
Management team

O nás

Jsme tým profesionálů s bohatými zkušenostmi z investičního bankovnictví, private equity a projektového a procesního managementu v sektoru finančních služeb. Investorům prostřednictvím široké sítě kontaktů pomáháme vyhledávat investiční příležitosti s nadprůměrným zhodnocením. Díky našemu jedinečnému know-how jsme schopni investiční projekty strukturovat přesně podle představ našich klientů. Pro společnosti působící v sektoru finančních služeb jsme díky praktickým zkušenostem s širokým spektrem rozvojových projektů zároveň ideálním partnerem pro oblast projektového a procesního managementu zejména v oblasti kapitálových trhů a investic.

Rostislav Plíva

Managing partner

O ekonomii a kapitálový trh se zajímal od 9 let a den po svých 18 narozeninách již byl aktivním investorem. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze se zaměřením na Peněžní ekonomii a bankovnictví a Fakultu sociálně ekonomickou na UJEP. Během studia v zahraničí se věnoval oboru Hospodářské dějiny. Od roku 2007 přednáší na VŠE předměty z oblastí kapitálových trhů, měnové politiky a bankovnictví, ve kterém získal doktorát. Svou kariéru zahájil v risk managementu KBC Securities v oddělení pro tržní a kreditní rizika kapitálového trhu. V roce 2007 si splnil sen a začal pracovat ve skupině Patria Finance. Prošel si všemi úrovněmi makléřské pozice a v roce 2010 byl v Patrii jmenován Ředitelem obchodování s cennými papíry. Od roku 2014 byl zodpovědný za obchod a obchodní rozvoj skupiny Patria. V roce 2017 založil společnost Winstor Capital.

Martin Oliva

Partner

Martin Oliva absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze se specializací na Bankovnictví a pojišťovnictví a Oceňování podniku a jeho majetku. Před příchodem do společnosti Winstor Capital Martin strávil více než 7 let ve společnosti Patria Finance, a.s., kterou opouštěl z pozice Head of Business Design. V této pozici vedl tým zodpovědný za vývoj nových produktů a služeb, projektový management (regulatorní i rozvojové projekty), business development, optimalizaci interních procesů a tvorbu strategie Patrie. Z předchozích pozic makléře a proprietary tradera má Martin zároveň bohaté zkušenosti s investičním poradenstvím, správou majetku a s obchodováním na vlastní účet.

Spoléhají na nás

Reference

Poradenské služby

Regulatorika

Disponujeme detailní znalostí regulatorního rámce spojenou s praktickým know-how. Pro naše klienty navrhujeme probyznysová řešení, v regulaci se vždy snažíme nacházet především příležitosti a nikoliv problémy. Máme praktické zkušenosti s implementací následujících zákonů a regulací:

 • ZPKT (Zákon o podnikání na kapitálovém trhu)
 • ZISIF (Zákon o investičních společnostech a investičních fondech)
 • MiFID
 • MiFID II
 • MiFIR
 • PRIIPs
 • CRD IV/CRR/BASEL III
 • MREL
 • BRRD
Poradenské služby

Corporate finance

Nabízíme komplexní poradenské služby v oblasti corporate finance:

 • Poradenství při fúzích a akvizicích
 • Investice a divestice
 • Ocenění podniků a projektů
 • Akvizice
 • Krizový management a restrukturalizace
 • Poradenství při získávání dluhového a akciového kapitálu
Poradenské služby

Projektový a procesní management

Díky dlouholetým zkušenostem s navrhováním nových produktů a služeb a řízením změn v oblasti kapitálových trhů a investic jsme optimálním partnerem pro projektový a procesní management.

Máme praxi s návrhy a implementací procesů z oblasti kapitálových trhů a investování:

 • Distribuce a subdistribuce
 • Front-office (sales, investiční poradenství, trading)
 • Back-office (účetnictví a kapitálová přiměřenost, vypořádání, regulatorní reporting, custody, risk management, compliance)

Máme praktické zkušenosti s implementací následujících zákonů a regulací:

 • ZPKT (Zákon o podnikání na kapitálovém trhu)
 • ZISIF (Zákon o investičních společnostech a investičních fondech)
 • MiFID
 • MiFID II
 • MiFIR
 • PRIIPs
 • CRD IV/CRR
Spojte se s námi

Kontakt

Adresa

Winstor Capital, a.s.

Plzeňská 345/5 150 00 Praha 5
 

IČO: 060 99 122

Telefon

(+420) 910 254 960

Email

info@winstor.cz